Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Taşıma Şekilleri

Armatörün belirlediği yükleme ve boşaltma limanlarındaki taşıma şekilleri aşağıda belirtildiği gibi değişim gösterebilir.
LINER IN/LINER OUT (LINER TERMS) : Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi ve varış limanındaki boşaltma masrafları navluna dâhildir. Diğer bir anlam ile armatör tarafından karşılanır.
LINER IN/FREE OUT (LI/FO) : Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olup, varış limanındaki boşaltma masrafları alıcı tarafından ödenir.
FREE IN/LINER OUT (FI/LO) : Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olmayıp, yükleyici öder, ancak varış limanında boşaltma masrafları navluna dâhildir.
FREE IN/FREE OUT (FIOS) : Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenme masrafları satıcıya ve varış limanındaki konteynerin gemiden boşaltma masrafı alıcıya aittir.

TAŞIMA ÇEŞİTLERİ
Kombine sevkiyat sağlanabilen konteyner taşımacılığı aşağıda belirtilen çeşitlerde olabilir.
PIER/PIER : Limandan Limana,
DOOR/PIER : Yükleyici Deposundan, Varış Limanına,
PIER/DOOR : Yükleme Limanından, Alıcı Deposuna,
DOOR/DOOR : Yükleyici Deposundan, Alıcı Deposuna,

KONTEYNER YÜKLEME TERİMLERİ
Konteynerin yüklenmesi yükleyici ve alıcı adedine göre aşağıdaki gibi çeşitlendirilir;
FCL/FCL (FULL CONTAINER LOAD) : Bir yükleyici tarafından konteynerin tümünün, bir alıcıya sevk edilmesidir.
FCL/LCL (FULL CONTAINER LOAD / LESS THAN A CONTAINER LOAD) : Bir yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya mal yüklenmesidir.
LCL/FCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD/ FULL CONTAINER LOAD) : Birden fazla yükleyici tarafından malın aynı konteynerde tek alıcıya yüklenmesidir.
LCL/LCL (LESS THAN A CONTAINERLOAD/ LESS THAN A CONTAINER LOAD) : Birden fazla yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya sevk edilmesidir.