Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Sık Kullanılan Terimler

Proforma Fatura (Proforma Invoice): Alıcıya satılacak malın cinsi, kalitesi, tahmini fiyatı ve bedeli, satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşididir

Menşe Şahadetnamesi (Manifesto Cargo): Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca (Ticaret Odaları) onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.

Serbest Bölge (Free Zone): Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.

ATR Belgesi (ATR Document): Malların Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiye'ye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan bir belgedir.

EUR 1 Belgesi (EUR 1 Document): EUR 1 belgesi Türkiye'nin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir - çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge

T1: Avrupa Birliği'nde kullanılan 3 Transit Sistemi'nden, T2 ve TIR Sisteminin ardından gelen T1 Sistemi,

1. Birlik dışından gelen malların teminatlandırılmasında,

b) Birliğin kendi ürünlerinin dolaşımı söz konusu olduğundaysa, teşvik sisteminden ödeme alacak malların teminatlandırılmasında, kullanılmaktadır.

Vesaik Mukabili Ödeme Cash Against Documents (CAD): İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalatçının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakı yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir.

Mal Karşılığı Ödeme (Cash on Delivery): İhraç edilen malın bedelinin, malın ihracatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir

Gıda (Sağlık) Sertifikası (Phytosanitary Certificate): Sevki yapılan bitki ve bitkisel ürünün her türlü hastalık ve zararlıdan arındırılmış olduğunu gösterir ve hem ihraç hem de ithal gümrüğünde kullanılan, uluslar arası geçerliliği olan bir sertifikadır.